Nagypréposti Palota

Az Egészségház utca sarkán áll a volt Nagypréposti Palota, melyet Fellner Jakab tervezett és 1774-76 között építették.


Emeleti erkélyrácsát és a földszinti ablakok kovácsoltvas rácsozatát Fazola Henrik készítette. Ezt a palotát gróf Batthyányi Ignác káptalani nagyprépost építtette, aki valószínűleg nem lakott a palotában, utódja Dobronyay Miklós kanonok fejezte be, így az ő nevének kezdőbetűi kerültek az erkély korlátjára. A nagypréposti palota volt a helyszíne annak a tanácskozásnak, amelyen 1849. február 25-26-án Dembinszky Henrik, a magyar hadak főparancsnoka, Görgey Artúr és Klapka György a várható kápolnai csata haditervéről megállapodtak, de sajnos a csatát elvesztették.

Az épületben ma a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár működik.

Képgaléria