Dobó tér

A Dobó tér Eger legegységesebb, legzártabb tere, melyet két szobor díszít: az 1907-ben felállított Dobó István szobrát Stróbl Alajos, míg az 1967-bern felállított "Végvári harcosok" szobrot Kisfaludi Stróbl Zsigmond alkotta. Ezen emlékművek az 1552-es többszörös török túlerővel szembeni győzelem dicsőségére készültek. A török 40-50 ezer fős hadseregével kb.2000 fős várnép nézett szembe. Dobó István és maroknyi csapata felesküdött a vár védelmére, és arra, hogy a végsőkig kitartanak. A közel negyven napos ostrom után a török sereg elvonult a vár alól. A felvidék kapujának tartott erőd védőinek, az egri hősöknek ekkor sikerült megállítani a hódító oszmán sereget. A várat a török csak 1596-ban tudta elfoglalni, amikor már zsoldosok védték.


A tér mellett csörgedező Eger-patak egykor megyehatár volt Heves és Borsod vármegye között. Egyes feltételezések szerint a város a nevét a patak mellett még ma is honos égerfáról kapta.

Gallery