Ciszterek temploma

A Széchenyi utca 15.sz.alatt található a volt jezsuita, majd ciszterci templom, amely 1731-1743 között épült barokk stílusban. Előcsarnoka rokokó. A templom helyén eredetileg egy mohamedán mecset állt. A telket a jezsuiták kapták meg, akik 1699-ben kezdték el rendházukat és templomukat építeni. A rendház 1727-re épült fel, a templomban 1733-tól miséztek, de teljesen csak jóval később lett befejezve. Az 1769-ben készült főoltára, Anton Kraus műve a hazai barokk szobrászat egyik legkitűnőbb alkotása.

Gallery